Over ons

Solid Sound Pop Vocals uit Drachten heeft zich toegelegd op het vertolken van een eigentijds poprepertoire. Door een goede balans in stemmen met hoge sopranen en mezzosopranen, hoge en lage alten, tenoren en bassen wordt er een perfecte basis gelegd voor een volledige klankkleur. Het ongeveer 30 leden tellende Solid Sound Pop Vocals staat onder de professionele leiding van Akke Bosma. De repetities vinden iedere maandagavond plaats in een repetitieruimte van schouwburg De Lawei te Drachten.

In principe worden alle stijlen en richtingen binnen de popmuziek door Solid Sound Pop Vocals gezongen. Het repertoire omvat muzieknummers uit alle belangrijke stromingen van de laatste veertig tot vijftig jaar. Uitvoeringen van Billy Joel tot Mr. Probz, van Dotan tot Queen en alles wat daar tussenin ligt. Daarnaast staan ook gedurfde a-capella-nummers op het programma. Het is één van de doelstellingen van Solid Sound Pop Vocals om als allround popkoor een zo breed mogelijk publiek aan te spreken met een zo gevarieerd mogelijk programma.

Onnodig te zeggen dat Solid Sound Pop Vocals er naar streeft om het repertoire strak, sterk en swingend te vertolken. Om die reden wordt er zo veel mogelijk gewerkt met originele arrangementen, die speciaal voor Solid Sound Pop Vocals door dirigent Akke Bosma worden uitgezocht. Van elk nummer wordt een unieke vier- of vijfstemmige bewerking gemaakt, die is afgestemd op de vocale verhoudingen binnen het popkoor.

Is jouw interesse gewekt en wil je meer weten over Solid Sound Pop Vocals neem dan vrijblijvend contact op via het mailadres solidsoundpopvocals@gmail.com , te vinden onder de rubriek ‘CONTACT’.